NOWA WERSJA STRONY ZS CKR


Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1.09.2020 r.


ŻYWNOŚĆ PROSTO Z GOSPODARSTWA - ŹRÓDŁEM DOCHODU ROLNIKÓW. Jak rozpocząć produkcję i sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa?

KORONAWRIUS - ULOTKA INFORMACYJNA

 

Wycieczka programowa do Chorzowa                                             red. W. Bieniek

           Już za parę dni, za dni parę weźmiesz plecak swój i gitarę… pisał Ludwik Jerzy Kern. W przeddzień wakacji uczniowie klasy I LTF wybrali się na wycieczkę do Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie – zielonych płuc, czarnego Górnego Śląska. Budowę parku rozpoczęto w 1951 roku z inicjatywy gen. Jerzego Ziętka i jego imię też nosi. Jest usytuowany w samym sercu aglomeracji śląskiej zajmuje obszar ponad 600 ha. Na terenie parku znajduje się wiele atrakcji. Żarnowiecka młodzież mogła zwiedzić Stadion Śląski i zapoznać się z jego historią oraz poznać aktualne rozwiązania, co w bardzo profesjonalny sposób przedstawiła Pani Jola.
    Następnym punktem wycieczki był przejazd odnowioną ELKĄ – kolejką linową – ze stacji Stadion Śląski do Wesołego Miasteczka. Podczas podróży można było podziwiać piękno i ogrom parku.
    Ostatnią atrakcją była wizyta w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym, który uruchomiony został w 1954 roku. Znajduje się w nim ponad 2200 zwierząt, przedstawiających 280 gatunków z całego świata.
    Jeszcze tylko odbiór świadectw i ...pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, do widzenia wam, canto cantare.

 Wycieczka programowa do Słupi                                                      red. W. Bieniek


  18-go czerwca 2021 uczniowie ZS CKR w Żarnowcu, wzięli udział w wycieczce programowej do Słupi, gdzie uczestniczyli w Dniach Pola organizowanych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi.
https://slupia.coboru.gov.pl/index.aspx

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi, pow. jędrzejowski, została zorganizowana w 1955 oku przy tamtejszym PGR i do 1957 roku działała jako jednostka budżetowa. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa z 24 czerwca 1957 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach przejęło 111.95 ha położonych w Słupi na cele działalności doświadczalnej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian, którą powołano uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej- Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Kielcach w 1957 roku.

W tym okresie w województwie Kieleckim powołane zostały jeszcze trzy stacje doświadczalne:

- Wojciechowice - w powiecie opatowskim powołana w 1953 roku reprezentowała gleby brunatne wytworzone z lessu głębokiego, II klasa bonitacyjna.
- Łaziska - w powiecie szydłowskim, powołana w 1952 roku, reprezentowała gleby bielicowe, IV klasy bonitacyjnej.
- Sielec - w powiecie kazimierskim, powołana w 1954 roku, doświadczenia zakładano na glebach żyznych- czarnoziemach zdegradowanych pochodzenia lessowego, I i II klasy bonitacyjnej.

Stacje te działały do 1993 roku, kiedy to z powodu ograniczeń środków finansowych na działalność statutową oceny odmian zostały zlikwidowane.

Zarządzeniem Nr. 163 Ministra Rolnictwa z 27 pażdziernika 1961 roku, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa wyznaczył Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi na Wojewódzką Stację Oceny Odmian i zlecił jej jednocześnie wykonywanie funkcji prowadzącej w stosunku do pozostałych stacji. Funkcję tę pełniła do 1975roku.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi jako gospodarstwo pomocnicze COBORU , zgodnie z Zarządzeniem Ministra Finansów z 20 kwietnia 1967 roku, działała od 1 stycznia 1970 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Od 1 stycznia 2011 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi działa jako Oddział Terenowy Agencji Wykonawczej COBORU, zgodnie z : art. 1 ust. 4. Ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku ( Dz.U. Nr. 239 poz. 1591), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2011 roku ( Dz. U. Nr. 254. poz. 1708) oraz Zarządzeniem Nr.4/ 2011 Dyrektora COBORU z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi prowadzi doświadczenia z roślinami rolniczymi na rędzinie o podłożu marglowym, należącej do III klasy bonitacyjnej. Jest tu więcej opadów niż w pozostałych rejonach województwa. W latach 1960-66 średnia norma wynosiła 733mm, natomiast od 1967 do 2010 opady zmniejszyły się do 594mm. Jednocześnie średnia temperatura roczna temperatura z 6.8°C wzrosła do 7.7°C.

Od roku 1999 Stacja uczestniczy w Programie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego , przekształconego od roku 2004 w Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze oraz pełni rolę stacji koordynującej PDOiR w województwie świętokrzyskim.

   Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego                          red. Z. Midro

     17 czerwca uczniowie klasy I Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wybrali się wraz ze swoim wychowawcą Zbigniewem Midro i Joanną Witkowską na wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. W czasie krótkiej wizyty udało się zobaczyć m.in. Bramę Krakowską jedną z kilku skalnych bram w Ojcowskim Parku Narodowym. Wycieczka miała na celu zintegrowanie klasy i poznanie najbliższej okolicy.

Konkurs biologiczny rozstrzygnięty!                                               red. I. Podsiadło

     

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań biologicznych i zachęcanie do pogłębiania wiedzy przedmiotowej. Konkurs odbył się 14 czerwca 2021 roku. W konkursie wzięło  udział 11 uczniów z klasy pierwszej i drugiej. Był  to konkurs wykraczający poza podstawę programową z biologii dla klas 1 oraz 2, wymagający przestudiowania dodatkowej literatury, poszerzenia wiedzy o treści  na poziomie technikum. Wszyscy uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, które zdobyli podczas lekcji biologii oraz  uczestnicząc w kółku biologicznym. Laureatem został Kacper Chabior, uczeń klasy 1 BT. Zwycięzcy gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach. Konkurs zorganizowała pani Ilona Podsiadło.

Uczniowie zakładają rabatę ziołowo-kwiatową             red. B. Karbownik, A. Antończak

    
    W upalny czerwcowy dzień uczniowie naszej szkoły pod opieką pań Aleksandry Antończak i Beaty Karbownik przystąpili do zakładania na placu przy szkole rabaty podwyższonej, którą bardzo trafnie nazwali „bio-ogródkiem”. Bardzo starannie przygotowano podłoże, wykorzystano tutaj dostępne materiały organiczne takie jak liście, gałęzie, słomę, obornik i kompost. Wpłynie to na wytwarzanie próchnicy w glebie, pojawienie się pozytywnych mikroorganizmów i dżdżownic. Uczniowie klasy drugiej mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przy użyciu odpowiednich narzędzi oczyścili i przesiali przywiezioną ziemię. Przy sadzeniu roślin swoje umiejętności ogrodnicze zaprezentowały uczennice klasy drugiej weterynarii. Zasiały koper, pietruszkę, czarnuszkę i słoneczniki. Na rabacie zastosowano uprawę współrzędną, obok warzyw i ziół rosną także rośliny ozdobne. Wzajemne oddziaływanie roślin na siebie przyniesie pozytywny efekt w postaci dorodnych plonów i obfitości roślin, ale o tym przekonamy się za kilka tygodni.
Uprawa na rabatach podwyższonych ma wiele zalet, zapewnia sprzyjające warunki do wzrostu roślin, porządkuje przestrzeń w ogrodzie, ułatwia pielęgnację roślin, ale wymaga częstego podlewania szczególnie w upalne dni.

Szkolenie rolnicze                                                                                   red. W. Bieniek

     
W poniedziałek 14-go czerwca 2021 uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu na zaproszenie Pana Bartłomieja Nędzy współwłaściciela firmy HBT z Kroczyc wzięli udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystaniu w rolnictwie najnowocześniejszych systemów GPS oraz zdalnego ustawiania parametrów pracy i diagnozowania usterek ciągników rolniczych marki Deutz-Fahr.
Szkolenie w profesjonalny ale zarazem przystępny sposób przeprowadzili przedstawiciele firmy Same Deutz-Fahr Polska, Sp. z o.o. ,Panowie Jarosław Figurski i Rafał Jarmuła.
Po części teoretycznej uczniowie mogli samodzielnie testować najnowszy ciągnik rolniczy Deutz Fahr Serii 8, którym praca i jazda pozostawia niezapomniane wrażenia.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali firmowe gadżety. Uczniowie zostali również zaproszeni do fabryki i muzeum Deutz-Fahr Country, które mieści się w miejscowości Lauingen w Bawarii.
https://www.youtube.com/watch?v=KLWb-PjoHTw

Spektakl Lecha Dyblika                                                                       red. J. Witkowska

     W dniu 10.06.2021 r. uczniowie Zespołu Szkół CKR w Żarnowcu wzięli udział w Programie Profilaktycznym w wykonaniu Pana Lecha Dyblika  - znanego aktora teatralnego, filmowego i telewizyjnego.
Artysta zaprezentował scenariusz, który napisało życie...
Mówił o relacjach, które  trzeba budować i doskonalić. Opowiadał o szacunku do drugiego człowieka i pokorze, która jest warunkiem spokojnego życia. Pan Dyblik w sposób bardzo przystępny opowiedział o własnych przeżyciach.
Spotkanie z pewnością pozostanie w pamięci naszych uczniów.

Wizyta Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                                             

     
9 czerwca gościliśmy w naszej szkole Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudę. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców. Wspólnie dzieliliśmy się refleksjami na temat edukacji rolniczej, jej przyszłości, a także nad rozwojem polskiej wsi. Uczniowie wraz z Panem Ministrem wymienili poglądy w ważnych kwestiach dotyczących rolnictwa oraz uzyskali odpowiedź na nurtujące ich problemy wsi. Spotkanie przebiegało w miłej, spontanicznej atmosferze. Pan Minister w rozmowie podsumowującej podkreślił znaczne zaangażowanie kadry w rozwój szkoły oraz jej atrakcyjność i nowoczesność. Ponadto docenił, iż uczniowie wiążą przyszłość ze swoim środowiskiem, pracą w rolnictwie oraz żywo interesują się problemami wsi.

Geniallne Szkoły na mapie                                                                        red. A. Ptak

    
Zgłoszenie naszej szkoły do projektu "Geniallne Szkoły na mapie" zostało rozpatrzone pozytywnie, dzięki czemu szkoła znalazła się na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. Projekt pozwala na dzielenie się pomysłami, odszukanie szkół o podobnych profilach i sposobach pracy. Stwarza możliwość pokazania placówki w szerokim środowisku ogólnopolskim.
Przygotowane wirtualne prezentacje w Genial.ly ukazują nowoczesne oblicze szkół oraz wykorzystanie rozwiązań TIK w codziennej pracy z uczniami.

Doceńmy to co daje natura                                                                  red. B. Karbownik

    
5 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Został on ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu
środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 roku w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”.
Święto to jest okazją do rozejrzenia się wokół siebie i dostrzeżenia jak piękny jest otaczający nas świat.
Tak też uczynili uczniowie naszej szkoły i kilka dni przed obchodami tego święta, 1 czerwca w Dzień
Dziecka, pod opieką pań Aleksandry Antończak i Beaty Karbownik postanowili poszukać w najbliższej
okolicy ciekawych miejsc i fragmentów krajobrazu nienaruszonych ludzką ręką. Mimo, iż teren jest
rolniczy i intensywnie zagospodarowywany to udało się odkryć miejsca o dużej bioróżnorodności, czego dowodem są zdjęcia robione przez uczniów.

Ogólnopolski konkurs filmy "Świat się kręci wokół wsi".                

    
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.
Grafika do konkursu filmowego "Świat się kręci wokół wsi"

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2021 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi.

Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne i wyróżnienia.
Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.
Kategoria I
Ta kategoria jest dla Ciebie jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.
Kategoria II
Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.
Cel konkursu
Czekamy na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.
Celem konkursu ogłoszonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.
Nasz ogólny dobrostan zależy od efektów ciężkiej pracy rolników, bądźmy solidarni z rolnikami.
Drodzy Rolnicy! Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie! Na Wasze zgłoszenia czekamy do 6 września 2021 r.

Sukces naszych uczniów w konkursie matematycznym                 red. A. Ptak

    
22 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Uczeń klasy pierwszej Kacper Chabior zajął I miejsce w powiecie,
Kangur Matematyczny to konkurs międzynarodowy. Wywodzi się z Australii, a w Europie został rozpropagowany przez francuskich matematyków. W Polsce odbywa się od 1992 r., a jego organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych . Sprawdza przede wszystkim spryt matematyczny. Od umiejętności liczenia bardziej liczy się logiczne myślenie.
Każdego roku bierze w nim udział ponad 300 tys. polskich uczniów w różnych kategoriach wiekowych.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy sukcesu.

Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński - patron roku 2021      red.  I. Kłysińska-Łysek

 


 Zapraszmy do obejrzenia prezentacji.
TY + ZSCKR w Żarnowcu = SUKCES                                                   red.  T. Pustułka

   
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i koniec roku szkolnego. Dla jednych jest to już czas odpoczynku a dla innych czas szkoleń zawodowych i staży zawodowych które realizuje ZSCKR w Żarnowcu w ramach projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.
Pomimo utrudnień wynikających z sytuacji epidemiologicznej szkolimy dalej i już w niedługim czasie zostaną zorganizowane kursy:
1. KURS OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO dla 15 osób w dniach od 04 – 06.06.2021
2. KURS AUTO CAD dla 13 osób w dniach od 11 – 13.06.2021
3. KURS OPERATOR PROGRAMISTA CNC dla 13 osób w dniach od 18 – 21.06.2021
4. KURS INSEMINACJI DLA BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ dla 10 osób w dniach od 28.06.2021 do 01.07.2021
Również lipiec będzie pracowity dla 41 uczniów którzy zakwalifikowali się na staże zawodowe, które będą odbywały się u okolicznych pracodawców.
Nadchodzące wakacje będą zatem kolejny raz okazją do nabycia doświadczenia oraz uzyskania dochodów przez naszych uczniów.


Sukces naszego ucznia w konkursie matematycznym          red.  I. Dyszkiewicz

    Mateusz Golik, uczeń klasy drugiej ZSCKR w Żarnowcu będzie reprezentował szkołę w finale ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Sapere Aude”.
W poprzednim etapie konkursu, uczniowie naszej szkoły uzyskali wysokie wyniki, wyższe od średniej wyników uczniów z pozostałych szkół. Niestety szkołę może reprezentować wyłącznie jeden przedstawiciel i jest nim osoba, która uzyskała najwyższy wynik w krótszym czasie. Taką osobą w ZSCKR w Żarnowcu jest właśnie Mateusz, któremu serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że doszedł do finału.
Teraz nasz finalista będzie konkurował z reprezentantami innych szkół i już 25.05.2021r. przez 90 minut będzie stawiał czoło zadaniom matematyczno – logicznym.
Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy za udział, gratulujemy wysokich wyników, Mateuszowi zaś życzymy powodzenia w finale i mega mocno trzymamy kciuki.
           
!!! ZAPROSZENIE !!!

Dla Wszystkich Ósmoklasistów


Zapraszamy na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

Adres strony rozprowadzającej:
https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY POD HASŁEM

„ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII

1 czerwca 2021 r.

godz. 10.00

ZSCKR w Żarnowcu

REGULAMIN KONKURSU

ORTOGRAFICZNEGO POD HASŁEM

„ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Humanistyczny (poloniści).

II. CELE KONKURSU:

ü  promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych

i interpunkcyjnych języka polskiego,

ü  kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych,

ü  kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli,

ü  rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

ü  w konkursie biorą udział uczniowie klas I-III,

ü  uczniowie zostają nagrodzeni za zajęcie I, II i III miejsca.

IV. PRZEBIEG KONKURSU:

ü  dyktando piszą uczniowie klas I-III,

ü  tekst dyktanda obejmujący różne reguły ortograficzne wybierają nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie konkursu,

ü  dyktanda sprawdza Komisja Konkursowa (poloniści) i ocenia zgodnie z ustalonymi kryteriami,

ü  uczeń, który najlepiej napisze dyktando zostaje Mistrzem Ortografii.

V. NAGRODY:

ü  przyznanie dyplomów i upominków za zajęcie I, II, III miejsca,

ü  wręczenie dyplomów oraz upominków odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego.

Earth Day - Dzień Ziemi                                                                                        red.  W/ Rusyn-Myszor

    22 kwietnia obchodzimy międzynarodowy Dzień Ziemi (Earth Day). To wyjątkowe święto ma na celu dbanie o środowisko, a także głoszenie postaw ekologicznych  i wdrażanie ich w życie społeczeństwa. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata.
Obchody Światowego Dnia Ziemi w tym roku będą szczególne: w związku z obostrzeniami wprowadzonymi z powodu epidemii koronawirusa SARS-Cov-2, tradycyjne sadzenie drzew lub zbieranie zalegających na terenach zieleni odpadów nie jest możliwe. Jednak, o środowisko można dbać także nie wychodząc z domu, a na lekcjach języków obcych wszystko jest możliwe, zwłaszcza, jeśli chcemy podszlifować swoja wiedzę i słownictwo z zakresu ochrony środowiska.
A oto przydatne i ciekawe linki:

https://www.nationalgeographic.com/magazine/2020/04
ku przestrodze: jakie konsekwencje niesie ze sobą  brak troski o środowisko naturalne
– filmik national geographic
https://www.youtube.com/watch?v=RzJPvMo9QNw
ciekawe przesłanie matki ziemi, czyli mother earth , której głosem przemawia Julia Roberts:
https://www.youtube.com/watch?v=BpL27AKp1ow
zdjęcia Ziemi-Nasa
https://www.nasa.gov/topics/earth/images/index.html
Quiz o ekologii:
https://kids.nationalgeographic.com/.../earth-day-quiz-whiz/
Do posłuchania:
Michael Jackson i stary, ale nadal robiący wrażenie teledysk: Earth song
https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU
Louis Armstrong: What a wonderful world – piosenka, która znacie pewnie z filmu: Madagaskar J
https://www.youtube.com/watch?v=DKOPBjKm0k0
Niech w tym dniu każdy z nas zastanowi się, co robi dla Matki Ziemi.
What do you do to protect the environment? Co robisz, by chronić środowisko naturalne?
Happy Earth Day!


Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny                       red.  I. Dyszkiewicz

  
Gratulujemy naszej uczennicy Wiktorii Duch zwycięstwa w szkolnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Matematyczno – Plastycznym „Zarazić Matematyką”, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
Wiktoria wykonała efektowny plakat pt. „Nie bój się matematyki! To nie wirus” i udowodniła, że uczniowie ZSCKR w Żarnowcu mają wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania i mogą osiągać sukcesy na wielu płaszczyznach..
Teraz praca będzie rywalizowała z pracami uczniów z całej Polski, a finalnie zostanie zaprezentowana na Wernisażu prac podczas XXX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Trzymamy kciuki za podium na szczeblu krajowym i będziemy informowali o wynikach.

Trzy ważne kwietniowe daty                                                                              red.  K. Grela

  
Trzy następujące po sobie dni kwietnia: 12,13 i 14 stanowią ważne cezury w dziejach naszego kraju.
W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. rozpoczęto drugą z czterech (łącznie ponad 300 tyś. osób) masowych deportacji Polaków w głąb ZSRR. W kwietniu 1940 r. wysiedlono do Kazachstanu m. in. rodziny ofiar zbrodni katyńskiej. Deportacje te, wraz z mordem katyńskim, były skutkiem planowej eksterminacji polskich oficerów, nauczycieli, lekarzy, przemysłowców, inżynierów, humanistów, pisarzy i uczonych.
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm 14 listopada 2007 r. - "W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.". W ramach zbrodni katyńskiej zamordowano ponad 20 tysięcy Polaków.
14 kwietnia obchodzimy Święto Chrztu Polski, ustanowione 22 lutego 2019 r. W założeniu, święto ma na celu upamiętnienie chrztu Polski, dokonanego w 966 r. Decyzja Mieszka I miała dla rodzącej się Polski cywilizacyjną wagę. Dzięki niej nasza Ojczyzna na zawsze stała się częścią Europy łacińskiej.


Chodzenie jest proste i nic nie kosztuje                                                   red.  W. Witkowski

  
„Chodzenie jest proste i nic nie kosztuje” – Takie wyzwanie podjęli nasi uczniowie
Odpowiednia ilość kroków każdego dnia niesie za sobą wiele korzyści udowodnionych naukowo. Od mniejszej masy ciała, przez sprawne funkcjonowanie mózgu, dobry humor, po mocniejsze kości i lepszą ogólną jakość życia.
Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby codziennie robić 10 000 kroków. To liczba, która pozwala zachować zdrowie oraz świadczy o tym, że jesteśmy w dobrej kondycji. Dużo czy mało? Dla większości z nas bardzo dużo, ponieważ szacuje się, że nie robimy nawet połowy zalecanej dziennej liczby kroków. Siedzący tryb, że przejście kilku kilometrów dziennie staje się nie lada wyczynem.
„Chodzenie jest proste i nic nie kosztuje”, w ramach tej aktywności fizycznej, zachowując maksymalne zasady bezpieczeństwa i dostosowując się do obostrzeń dotyczących Covid 19.
Uczniowie naszej szkoły systematycznie dbają o swoje zdrowie i kondycje, starają się kilka razy w tygodniu wyjść na spacer po zdrowie. Z wykorzystaniem aplikacji monitorujących czas, dystans, kroki, kalorie, starają się dziennie zrobić 5000 lub 10000 tysięcy kroków.
GRATULUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY PODJĘLI WYZWANIE I TRZYMAMY KCIUKI

Konkurs Wielkanocny                                                                                                   red.  M. Szwej

   Upłynął termin zgłaszania prac w Konkursie Wielkanocnym. Do konkursu zgłosili swoje prace uczniowie klasy 1MTP, 2M4F, 2MTF, 2B4L, 2BTL, 3BTL i 3MTL. Spośród wszystkich prac Komisja wyłoni te najładniejsze i prace te zostaną nagrodzone.
Dziękuję wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w kultywowanie tradycji świątecznych, a w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy życzę wszystkim niech ten okres będzie okazją do refleksji. Niech ten świąteczny czas sprawi, że wszelkie troski zejdą na dalszy plan. Zdrowia, miłości i pokoju oraz pięknego czasu spędzonego w domowym zaciszu
życzy
Marzena Szwej

Światowy dzień wody                                                                                           red.  W/ Rusyn-Myszor

    22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 1992. Nasza szkoła wzięła udział w tegorocznej akcji pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”.
Celem akcji jest szerzenie świadomości o tym, że:
 - dostęp do czystej wody to prawo człowieka,
 - na świecie nie wszyscy mają dostęp do bezpiecznej wody pitnej,
 - jesteśmy za to współodpowiedzialni,
 - oszczędzanie wody to za mało.
W klasach zostały przeprowadzone lekcje tematyczne. Najpierw uczniowie  obejrzeli animacje edukacyjną „Oszczędzanie wody to za mało” przygotowaną rzez PAH, potem mieli okazje zobaczyć w oryginale pouczający film World's Water Crisis przedstawiony przez Netflix (https://youtu.be/C65iqOSCZOY). Dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy, o których nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Na przykład, dla wyprodukowania jednego kilograma czekolady potrzeba ponad 17000 litrów wody, a dla produkcji jednego hamburgera  - 6650 litrów. Po burzę mózgów na temat możliwości oszczędzania wody młodzież, korzystając z Personal water footprint calculator, zmierzyła  się z obliczeniem własnego śladu wodnego. Wyniki  okazały się zaskakujące: uczeń naszej szkoły zużywa średnio trzy razy mniej wody niż jego rówieśnik w USA!
Na koniec utrwaliliśmy nowo zdobyte wiadomości  poprzez quiz na platformie Kahoot.
Każdy może w mniejszym lub większym stopniu mieć wpływ na to, jak gospodaruje wodą. Przede wszystkim trzeba bardziej świadomie dokonywać swoich wyborów, m.in. poprzez: sprawdzanie gdzie i w jakich okolicznościach zostały wyprodukowane rzeczy, które kupujemy, picie wody z kranu zamiast tej w butelce plastikowej, wybieranie jedzenia, ubrań i transportu, które zużywają mniej wody. Wiedza na temat faktycznej ilości wody zużywanej w całym systemie produkcji i łańcuchu dostaw może pomóc nam podejmować działania w kierunku rozwiązania tego problemu. Możemy odegrać ważną rolę w dążeniu do lepszego zarządzania zasobami wody!

Wyniki egzaminu zawodowego styczeń/luty 2021

31 marca 2021 r. od godziny 10.00 w PORTALU ZDAJĄCEGO dostępne będą wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie 

dla osób przystępujących do w/w egzaminu w Sesji styczeń/luty 2021.

Wobec powyższych  link aktywacyjny oraz login użytkownika, umożliwiających zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO zostaną przesłane zdającym na ich e-maila.

Uczeń/Słuchacz/Absolwent po zalogowaniu się do PORTALU ZDAJĄCEGO:

·         Wybiera z menu ZMIANA HASŁA w celu utworzenia nowego hasła

·         Wybiera z menu EGZAMINY w celu uzyskania informacji o terminach i wynikach swoich egzaminów

Osoby, które będą miały problemy z odczytaniem wyników w PORTALU ZDAJACEGO mogą je uzyskać tylko telefonicznie  u kierownika praktycznej nauki zawodu (tel. 692470075) dnia1 kwietnia w godzinach od 8.30 do 12.00 po wcześniejszej weryfikacji tożsamości. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  absolwenci KKZ odbierają w OKE Jaworzno a uczniowie w szkole ,w terminie podanym przez dyrektora szkoły.Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej                                                  red.  M. Kwarciak

    Dziś. 23.03 obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i z tego powodu pragniemy złożyć wszystkim naszym przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia.

Tą przyjaźń wspieramy projektem wymian międzynarodowych, który prowadzimy od 2019 roku miedzy innymi ze szkolą i Hogyes Endre Gimnazum na Węgrzech.

Młodzież dzięki temu ma możliwość zdobycia wiedzy o historii i kulturze Węgier oraz nawiązać przyjaźnie z Węgierska młodzieżą.

Sukces naszych uczniów w konkursie matematycznym          red.  I. Dyszkiewicz

    

Gratulacje należą się sześciu uczniom naszej szkoły, którzy przystąpili do ogólnopolskiego konkursu matematycznego „Sapere Aude”.

Kinga Sochacka, Kamil Błaszczyk, Piotr Kowalik, Krystian Omyła, Nataniel Kyrcz i Mateusz Golik, to odważni uczniowie, którzy postanowili stawić czoło stereotypowi, jakoby matematyka była nieprzyjazną dziedziną i w miniony wtorek tj. 19.03.2021r. przez godzinę zmagali się z 20 zadaniami pierwszego etapu konkursu.

Z wyników, które właśnie wpłynęły od organizatora konkursu wynika, że nasi uczniowie nie tylko zakwalifikowali się do kolejnego etapu, ale osiągnęli wyniki wyższe od średniego wyniku uzyskanego przez pozostałych uczestników.

Niezmiernie się cieszymy, jesteśmy dumni i trzymamy kciuki za udział w drugim etapie (półfinale), który ma się odbyć 20.04.2021r.

Dzień świętego Patryka                                                         red.  W.Rusyn-Myszor

    Jak co roku 17 marca obchodziliśmy DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA, czyli irlandzkie święto narodowe. We wszystkich klasach zostały przeprowadzone lekcje tematyczne, celem których było przybliżenie uczniom kultury, zwyczajów i tradycji Irlandii oraz doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej i grupowej. Po obejrzeniu filmików i rozwiązaniu kart pracy, uczniom udało się rozwiązać trudne zadania ze wszystkich misji tęczy Leprechauna i otrzymać upragniony garniec złota w Escape Room na platformie Genially. Z pomocą aplikacji Quizizz wśród uczniów klas pierwszych rozstrzygnięto klasowy konkurs wiedzy o Irlandii i Świętym Patryku, zwycięzcom nadano tytuł Expert of Ireland: Kl. IMTP – Milena Adamczyk Kl. ILTF – Angelika Pazia Kl. IBT – Mateusz Grela Na koniec nabytą wiedze utrwaliliśmy w walce drużynowej na platformie Baamboozle, która pokazała, że wiedza jest bardzo ważna, ale szczęście też ma duże znaczenie    Obchody Dnia Świętego Patryka to doskonała okazja do przybliżenia uczniom historii, tradycji i zwyczajów jednego z państw anglojęzycznych. W taki dzień, jak mówią mieszkańcy Zielonej Wyspy „ każdy chciałby choć jeden dzień w roku być Irlandczykiem”. Serdeczne gratulacje i podziękowania za udział w konkursach!j

  

MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem "MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO". Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

MURALE

Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Należy dołączyć dokument potwierdzający, że wnioskodawca ma prawo przez co najmniej 5 lat do korzystania z powierzchni, na której powstanie mural. Miejsce w przestrzeni publicznej musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. Projekt muralu trzeba wkleić w ramkę formularza oferty.

ALE HISTORIA

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.  

KTO? 

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć maksymalnie 2 oferty.

KIEDY? 

Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadań planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r. 
Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Otwarty Konkurs Ofert nr ew. 05/2021/WD/DEKiD - Ministerstwo Obrony Narodowej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Spotkanie "Erasmusowiczów"                                                            red.  M. Kwarciak

    

16 marca w naszej szkole odbyło się kolejne wirtualne spotkanie ""Erasmusowiczów"

Razem z nauczycielami i uczniami ze szkoły Gimnasio Antonio Sema Pirano (Slovenia) i Hogyes Endre Gimnazum (Węgry) podzieliliśmy się filmami i prezentacjami z ciekawych miejsc i regionów, w których mieszkamy i w których mieliśmy nadzieje się razem spotkać.
Ponadto każda ze stron zaprezentowała wybraną regionalną piosenkę. Nasza uczennica Kinga Borowiecka ze swoim saksofonem
okazała się bezkonkurencyjna. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w tym spotkaniu.


Dzień Liczby Pi                                                                                             red.  A. Ptak

    

W dniu 15 marca obchodziliśmy święto liczby Pi. Wydarzenie miało charakter zdalny. Uczniowie klas I-III uczestniczyli w wykładzie pt. Co można znaleźć w potęgach dwójki?, organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

   3,1415 to pierwsze cyfry liczby π, która corocznie 14 marca obchodzi swoje święto na całym świecie, w tym także w naszej szkole. Termin nie jest przypadkowy – nawiązuje do amerykańskiego zapisu daty 14 marca: 3,14. Pi (zwana inaczej Ludolfiną) jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Swoje romantyczne imię Ludolfina zawdzięcza holenderskiemu matematykowi Ludolphowi van Ceulenowi, który pod koniec XVI wieku obliczył jej wartość z dokładnością do 35 miejsc po przecinku.Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Plastyczny

„Zarazić Matematyką”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki przy wsparciu “WOM” w Katowicach pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Jak?

Wykonaj własnoręcznie (bez pomocy osób trzecich) pracę plastyczną na płaszczyźnie w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej), w formacie A4 lub A3 na temat „Zarazić matematyką”

Kiedy?

Do 10 kwietnia 2021r. dostarcz swoją pracę do szkoły.

Co dalej?

W szkolnym etapie komisja wybierze jedną pracę i zgłosi ją do finału ogólnopolskiego.

Do 11 czerwca 2021r. zostanie ogłoszona lista laureatów. Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane podczas XXX Krajowej Konferencji SNM w 2022 roku.
 

Celami konkursu są:

- Popularyzacja matematyki i pokazywanie jej obecności w otaczającym nas świecie.

- Propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

- Rozbudzanie twórczej inwencji dzieci i młodzieży oraz kształtowanie samodzielnego i kreatywnego myślenia.

- Rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń

Dodatkowych informacji udziela Iwona Dyszkiewicz.

Regulamin konkursu: https://drive.google.com/file/d/1nBioAVwHk_rxHF5eJ1MwG-yzson0Cu08/view

Oświadczenie uczestnika https://drive.google.com/file/d/18PI0znkyLe4oQuxT6wEwV6zVcsql6g2h/view  

----------------------------------------------------------------------------------------------

POMOC DLA KINGI !!!

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Uczniowie

LINK DO POMOCY NA ZRZUTKA.pl

https://zrzutka.pl/mufxb5

https://www.facebook.com/groups/474084457191249/

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu zwracają się z gorącą  prośbą i apelem do Państwa o pomoc w leczeniu i rehabilitacji naszej uczennicy Kingi.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO                      red.  I. Kłysińska-Łysek

    

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego przesłaniem jest ochrona języków ojczystych, podkreślanie wartości edukacji językowej, chronienie różnorodności językowej, bezpośrednio związanej z problemem wymierania języków i kultur. więcej (...)

Dzień Bezpiecznego Internetu                         red.  O. Konieczna

    

DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania z internetu.

Również nasza szkoła dołączy się do tej inicjatywy. W miesiącu lutym w ramach godziny wychowawczej zostanie przeprowadzona lekcja poświęcona problemowi nadmiernego korzystania z Internetu. Celem zajęć będzie przekazanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadużywania Internetu i komputera.

Dzień bezpiecznego Internetu nabiera w tym roku szczególnego znaczenia, gdyż jedynie wspólny wysiłek  zarówno dorosłych – rodziców i profesjonalistów jak i samych dzieci i młodzieży zapewnić może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF                         red.  J. Witkowska

    

W styczniu zakończyliśmy projekt - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2020 zorganizowany przez UNICEF w roku szkolnym 2020/2021.

Akcja miała za zadanie między innymi przybliżenie zagadnienia praw dziecka, uświadomienie ich znaczenia i ich konsekwencji w codziennym życiu.
Jednym z  działań podczas trwania akcji było wykonanie prac plastycznych w dowolnej technice obrazujących „lepszy świat dla dzieci w Jemienie”.

Prezentujemy dwie z nich autorstwa Olgi Kozery uczennicy kl. IV oraz Ewy Przewłockiej uczennicy kl. I

76. rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

1.KONKURS

2. INFORMACJE ORE


WYNIKI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu –,,Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu ozdoby bożonarodzeniowej w formie przestrzennej. Konkurs miał na celu:                                                                                        

-  kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;                                                       

- pogłębianie wiedzy na temat symboliki związanej ze Świętami Bożego Narodzenia
w obrzędowości ludowej;

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.               

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:

- oryginalność,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania.

W związku z tym, że wszystkie ozdoby były piękne i niepowtarzalne, prezentowały się wspaniale oraz posiadały swój magiczny świąteczny charakter, wybór był bardzo trudny. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce ex aequo dwóm pracom:

I miejsce – Kinga Sochacka kl.2 M4F 

I miejsce – Antoni Dudziński kl.1LTF

II miejsce – Martyna Nowak kl. 2 M4F

III miejsce – Karolina Kastek kl. 1 MTP

Wyróżnienie: Klaudia Mirek kl. 2 BTL 
                                                                                                                                                                                         

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie. Ze zwycięzcami skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów związanych z nagrodami.

                                                             

nagrodzone prace

                                             

Nieustannie do przodu                                                                                 red.  I. Dyszkiewicz     

Minął rok 2020, a  wraz z nim zakończyliśmy kolejny etap działań związanych z Projektem „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.  (więcej...)

Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iśc po schodach        red.  T. Pustułka

 
    Początek roku to dla jednych jeszcze czas odpoczynku a dla innych czas ciężkiej pracy. Trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych z ZSCKR w Żarnowcu nie ustaje w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności i zdobywaniu nowej wiedzy. W ramach projektu . Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu w dniach od 4 do 7 stycznia 2021 uczestniczyli w kursie TOKARZ/FREZER CNC SINUMERIK828D i 808D
Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej, czyli podstawowej wiedzy z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i umiejętności praktycznych takich jak obsługa i programowanie obrabiarek CNC a w nim m.in.:
-Budowa maszyn CNC
-Struktura programu CNC,
-Główne funkcje i adresy CNC
-Podstawowe funkcje przygotowawcze, pomocnicze
-Programowanie Sinumerik 828D i 808D
-Pisanie programów wybranych detali(toczenie, wiercenie, wytaczanie, gwintowanie, rowkowanie, ucinanie)
-Obsługa obrabiarki: rozruch maszyny, punkty zerowe
–Układy współrzędnych, zarządzanie programami, uzbrojenie obrabiarki
-Wprowadzanie korekcji długościowych narzędzi.
Dzięki profesjonalnemu podejściu firmy szkolącej https://emt-systems.pl/ całe szkolenie było utrzymywane w wysokich standardach sanitarnych.

Szkolimy, diagnozujemy, naprawiamy                             red.  T. Pustułka

                 
    W dniach 12-22 grudnia 2020 na terenie naszej szkoły odbyło się szkolenie dla uczniów w ramach projektu „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu”. Do szkolenia z zakresu DIAGNOSTYKI POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH przystąpiło 34 osoby.
Obecna sytuacja epidemiologiczna postawiła nas przed nami dodatkowe wyzwania i obowiązki. Realizacja projektu zgodnie z wyznaczonym harmonogramem jest dla nas bardzo ważna, jednak priorytetowe jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników projektu, dlatego też całe szkolenie było utrzymywane w wysokich standardach sanitarnych.
Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z podstawami diagnostyki i autodiagnostyki systemów sterowanych elektroniczne w pojazdach rolniczych.
W ramach szkolenia uczestnicy poznali szereg informacji z zakresu sterowania silnika, skrzyni biegów, podnośników przedniego i tylnego, problematyki sieci CAN, sposoby kalibracji i regulacji skrzyń biegów, podnośników itp. Dzięki temu szkoleniu uczniowie nabyli wiedzę w jaki sposobów przeprowadzać diagnostykę systemów, interpretować usterki oraz przeprowadzać kalibracje oraz regulacje.
Szkolenie było przeprowadzone zgodnie z programem ustalonym z koordynatorem projektu. Główne punkty szkolenia to:
-Zapoznanie się z typami systemów sterowanych elektronicznie oraz rodzajami diagnostyki na 3 poziomach w środowisku maszyn rolniczych.
- Przedstawienie metod i procedur diagnostyki szeregowej głównych systemów elektronicznych stosowanych w maszynach rolniczych z interpretacją błędów, parametrów i stanów oraz systemów sieci CAN, skrzyni biegów i WOM; zarządzanie silnikiem i układami powiązanymi.
-Omówienie procedur konfiguracyjnych oraz warunków koniecznych do ich przeprowadzenia, kalibracja skrzyni biegów, silnika i tylnego podnośnika hydraulicznego.
-Ćwiczenia praktyczne przeprowadzone na co najmniej trzech różnych ciągnikach rolniczych obejmujące diagnostykę i procedury manualne jak również diagnostykę szeregową, (JOHN DEERE 7730, VALTRA N111, DEUTZ FAHR AGROTRON M600, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MAN TGX 18.440)


"Razem na Święta"                                                             red.  J. Witkowska

                 
    Nasza szkoła włączyła się w kolejną edycję akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej  "Razem na Święta".
Celem inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za drugą osobę.
W ramach akcji uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod opieką Pani Marzeny Szwej przygotowali  domowe pierniczki.  Te słodkie wypieki będą mogli podarować Rodzinie, Sąsiadom, Przyjaciołom.
Natomiast uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu wykonali kartki bożonarodzeniowe. Świąteczne życzenia wyślemy do osób starszych i samotnych, szczególnie w okresie pandemii.

Konkurs KRUS                                                             red.  M. Kwarciak

                   

   17. grudnia był w naszej szkole dniem otrzymania wyników konkursu organizowanego przy współpracy z reprezentantem KRUSu panem Łukaszem Dudą.

W konkursie udział wzięło 10 uczniów z klasy 3 TR/TRM, w czołówce uplasowali się : Przemysław Klimek, Kacper Roch oraz Kacper Wieczorek i to w ich ręce wpadły główne nagrody. Zaangażowanie pozostałych uczestników zostało również docenione dlatego otrzymali oni nagrody pocieszenia.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
serdecznie zapraszamy do udziału  w konkursie

„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA”

Konkurs trwa do 22.12.2020r.

Regulamin konkursu - "NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA BOŻONARODZENIOWA".

 Zapraszamy na Koncert z okazji Dnia Niepodległości (Klub Marchołt)

Zapowiedziana na załączonym zaproszeniu instrukcja:

Zapraszamy na nasz kanał na platformie YT :

Facebook:
wydarzenie na facebooku pod adresem 
https://www.facebook.com/events/372226637225343/ 

Jutro (piątek, 13.11) od godziny 18:30 na tym kanale będziemy prowadzić transmisję na żywo.
Szkolne eliminacje OWiUR                                               red.  D. Laskowska

                   
W dniu 23.10.2020 r. w  szkole przeprowadzono eliminacje szkolne XLIV  edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W zmaganiach wzięło udział 36 uczniów.

Uczniowie nominowani do udziału w eliminacjach okręgowych OWiUR, to:

Blok: produkcja zwierzęca

   1.       Rosół Sebastian – kl. II TR

Blok: weterynaria

   1.       Sochacka Agata – kl. II TW

Blok: produkcja roślinna

   1.       Skutnik Adrian – kl. III TA

Blok: agrobiznes

   1.       Duch Wiktoria – kl. III TA

Blok: mechanizacja rolnictwa

1.       Nowak Bartłomiej – kl. III TMRiA 

Wszystkim uczestnikom eliminacji szkolnych XLIV edycji  Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  gratulujemy.

Erasmus+                                                                             red.  M. Kwarciak

                   
 
10 listopada 2020 odbyło się internetowe spotkanie w ramach mobilności programu Erasmus + 

W czasie pandemii Covid-19 niemożliwym stało się zorganizowanie bezpiecznego wyjazdu i pobytu w ramach wymiany uczniowskiej, jednak udało się takie spotkanie zorganizować w sposób wirtualny poprzez aplikację Microsoft Teams. Młodzież miała okazję porozmawiać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach oraz przeprowadzić Quizy na temat kraju, z którego pochodzą.
W spotkaniu udział wzięli nauczyciele i uczniowie ze szkoły GINNASIO ANTONIO SEMA PIRANO ze ze Słowenii, HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM  z Węgier  oraz z ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO Z ŻARNOWCA.
Szkoła do hymnu 2020 –  we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 - razem odśpiewamy hymn narodowy.

Olimpiada z j. angielskiego.

 4-11-2020 r. w godzinach  8.00 do 16:00 w sposób zdalny przeprowadzona będzie Olimpiada z j. angielskiego "Olimpus - sesja jesienna"

Osoby zapisane u nauczycieli j. obcych proszone są o zapoznanie z regulaminem olimpiady.
                                                       
Życzymy powodzenia
           

Instrukcja_dla_ucznia#CodeWeek                                                                        red.  O. Konieczna

                   
  W dniach 19.10-21.10.2020r  na lekcjach informatyki została przedstawiona uczniom prezentacja „Dlaczego warto uczyć się programowania”.  Inicjatywa,  której główną  ideą było promowanie programowania, odbyła się w Naszej szkole w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. W lekcjach wzięło udział 67 uczniów klasy I i II Technikum.

Światowy Dzień Zwierząt                                                  red.  D. Laskowska

                 
    Światowy Dzień Zwierząt obchodzony jest 4 października, w dzień ich patrona - św. Franciszka z Asyżu. Dzień ten rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt, który trwa do 10 października. Obchody tego święta mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt, przede wszystkim do godnego życia, bezpieczeństwa i wolności. 
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły podobnie jak w ubiegłym roku mieli okazję zebrać żywność i przedmioty rzeczowe  na rzecz Stowarzyszenia  dla zwierząt w Zawierciu.  Były to: karmy dla psów i kotów, smycze.  Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i za pomoc w zbiórce.
 Zorganizowany został również konkurs fotograficzny pt. ,„Mój czworonożny przyjaciel” -  nadesłano 10 zdjęć. Głosowali wszyscy uczniowie naszej szkoły, ich głosami zwycięzcą został Przemysław Klimek  z klasy III TMRiA  (zdjęcie 2).
Zwycięzcy gratulujemy!  Pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy czworonożnych przyjaciół.
Dnia 19.10.2020 r. nastąpiło przekazanie do TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE oddział w Zawierciu darów rzeczowych,  które zostały zebrane w wyniku zorganizowanego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu Światowego Tygodnia Zwierząt. Były to: karmy dla psów i kotów, zabawki. Wszystkim osobom, które przyczyniły się do tej akcji bardzo dziękujemy.


Dzień języków obcych                                                      red.  M. Kwarciak

                 
    W tym roku, Dzień Języków Obcych w naszej szkole obchodziliśmy poprzez przygotowanie plakatów promujących naukę języków oraz dyktando językowe, przeprowadzone w języku angielskim i niemieckim.


Wycieczka do Smolenia                                                        red.  Z. Midro

                 
    1 października 2020 r. uczniowie klasy I Technikum Mechanizacji  Rolnictwa i Agrotroniki wybrali się na wycieczkę do Smolenia, zorganizowaną przez wychowawcę Zbigniewa Midro. Po dotarciu na miejsce, uczniowie zwiedzili bazę dydaktyczną Ośrodka Edukacyjno-Naukowego ZPKWŚ w Smoleniu położonego w Dolinie Wodącej, na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Następnie młodzież zjadła kiełbaski upieczone nad ogniskiem.
    Wycieczka miała na celu integrację klasy oraz poznanie najbliższej okolicy.

Sprzątanie świata                                                               red.  A. Antończak

                 
    W tym roku nasza szkoła już kolejny raz wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata, której koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. W dniu 21 września uczniowie zaopatrzeni w worki
i rękawice wyruszyli sprzątać swoją najbliższą okolicę, czyli teren wokół szkoły. Część młodzieży wraz z opiekunkami Aleksandrą Antończak i Beatą Karbownik udała się do Brzezin i sprzątała las oraz teren wzdłuż drogi między Brzezinami a Małoszycami.
Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”
Przyłączając się do tej światowej inicjatywy, możemy potwierdzić naszą wrażliwość i świadomość ekologiczną.

Wycieczka klasowa                                                              red.  W. Bieniek

                 
    W dniu 25 września 2020 uczniowie kasy pierwszej TW/TR uczestniczyli w wycieczce programowo-integracyjnej „Szlak Orlich Gniazd – historia i teraźniejszość”, której celem było poznanie historii zamków obronnych usytuowanych na jurajskim Szlaku Orlich Gniazd. Trasa wycieczki przebiegała przez w Pieskową Skałę i Ojców - chyba najbardziej urokliwe miejsca szlaku -, następnie grupa udała się do Korzkwi a ostatnim punktem jednodniowej wyprawy były ruiny zamku w Rabsztynie.


Wycieczka klasowa                                                                 red.  A. Ptak

                 
     18 września 2020 r. uczniowie klasy I MTP wybrali się na wycieczkę do Brzezin, zorganizowaną przez wychowawczynię panią Annę Ptak. Po dotarciu do celu , uczniowie z apetytem zjedli upieczone nad ogniskiem kiełbaski.
    Wycieczka miała na celu integrację klasy oraz poznanie najbliższej okolicy.

Wycieczka do winnicy                                                         red.  W. Bieniek

               
  W środę 16-09-2020, uczniowie klas pierwszych technikum rolniczego oraz technikum agrobiznesu uczestniczyli w wycieczce programowej do Zawiercia-Skarżyc. Głównym tematem wyjazdu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania winnicy, której założycielem jest Pan Andrzej Wuczyński – właściciel hotelu POZIOM 511 w Podzamczu. Na winnicy, która zajmuje prawie 4 hektary uprawiane jest 6 odmian winorośli. W czasie naszego pobytu trwał zbiór winogron białych odmiany Solaris. Po terenie winnicy oprowadzał nas Pan Piotr Jaskóła – pionier winiarstwa ekologicznego w Polsce, właściciel Winnicy Wieliczka. Pan Piotr przedstawił młodzieży historię zakładania winnic w Polsce, a także w bardzo ciekawy sposób przybliżył zasady uprawy winorośli oraz tajniki produkcji wina. Bardzo serdecznie dziękujemy Panom Andrzejowi Wuczyńskiemu oraz Piotrowi Jaskóle za zaproszenie.
   
 

Dożynki Parafialne w Żarnowcu                                   red.  I. Kłysińska-Łysek

               
          8 września 2020 roku odbyły się Dożynki Parafialne w kościele NNMP w Żarnowcu. W uroczystej odpustowej mszy świętej uczestniczyła dyrekcja, delegacja nauczycieli oraz uczniów, którzy udali się do kościoła z wieńcem dożynkowym. Pod koniec mszy ksiądz proboszcz poświęcił nowego busa zakupionego na potrzeby społeczności szkolnej.


Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wspólny list dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. W liście podkreślili m.in., że zarówno uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust.

Załącznikiem do listu są Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Zostały one opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W wytycznych zostały wymienione obowiązki, jakie leżą po stronie pasażera, kierowcy i obsługi pojazdu oraz przedsiębiorcy w czasie korzystania z transportu zbiorowego. 

List oraz wytyczne w załącznikach.

    Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji pdf

    Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS – plik w wersji word

    Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS


Odzież robocza dla uczniów                                             red.  I. Dyszkiewicz

                 Uczniowie, którzy realizują staż w ramach projektu pn. „Nasza jakość - Twoją szansą na rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów ZSCKR w Żarnowcu” zostali wyposażeni w odzież roboczą niezbędną na stanowisku pracy. Zestaw odzieży, poza standardowymi elementami tj. obuwie, spodnie, kurtka, czapka, koszulka i rękawice został powiększony o maseczki, rękawiczki i okulary konieczne w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Uczniowie z technikum weterynarii otrzymali dodatkowo fartuch i gumowce. Odzież dla uczniów jest bezpłatna.


    


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner