Konsutacje dla rodziców

Dyrekcja                                                       

                                  

Ewa Śrubarczyk

dyrektor

Agnieszka Czech

wicedyrektor

Danuta Laskowska

kierownik praktycznej nauki zawodu
Administracja                                                       

                          

Robert Florek

specjalista d/s administracyjnych i administrowania siecią

Barbara Grela

kierownik hali maszyn

Anna Gruca

referent

Renata Kucypera

kierownik d/s gospodarczych

Ewa Łysek

sekretarz szkoły

Monika Zębala

p.o. główny księgowyNauczyciele                                                       

                          

Aleksandra Antończak

biologia, geografia

Iwona Bartos

marketing, podstawy przedsiębiorczości, po

Wojciech Bieniek

produkcja roślinna

Agnieszka Florek

podstawy przedsiębiorczości, pdg, org. przed. ag,

Robert Florek

informatyka, podstawy konstrukcji maszyn, obr.mat., rys.tech.

Justyna Głąb

bibliotekarz

Alina Gomułka

produkcja roślinna

Krystian Grela

historia, historia i społeczeństwo, wos, wdż

Agnieszka Hajduga

język polski, wiedza o kulturze

Beata Karbownik

chemia, prowadzenie przetwórstwa spożywczego

Mieczysław Kasperczyk

eksploatacja maszyn, technika w rolnictwie

Jacek Kijowski

przepisy ruchu drogowego

Iwona Kłysińska-Łysek

język polski, bibliotekarz

Olga Konieczna

pdg, elementy rachunkowości, org. przed. ag.

Magdalena Kwarciak

język angielski, język niemiecki

Sławomir Mazurek

matematyka

Zbigniew Midro

technika w rolnictwie, obróbka materiałowa, eksploatacja maszyn

Jacek Mikołajczyk

religia

Adam Olender

hodowla i użytkowanie koni, produkcja zwierzęca

Ilona Podsiadło

zajęcia rewalidacyjne

Anna Ptak

matematyka, fizyka, bhp

Tomasz Pustułka

eksploatacja pojazdów i maszyn rolniczych

Wiktoria Rusyn-Myszor

język niemiecki, język angielski

Ewa Stojek

wychowanie fizyczne

Marzena Szwej

ekonomika agrobiznesu, org. przed. ag.

Ewa Śrubarczyk

geografia

Artur Ściański

technologia produkcji pasz, zajęcia praktyczne

Mirosław Wawer

produkcja zwierzęca, anatomia i fizjologia zwierząt

Joanna Witkowska

pedagog

Marta Witkowska

język angielski

Wojciech Witkowski

wychowanie fizyczneObsługa                                                       


Ryszard Adamczyk

konserwator

Anna Chmurak

sprzątaczka

Renata Gąsior

sprzątaczka

Ilona Hebdowska

woźna

Agnieszka Kowalska

sprzątaczka

Renata Nowak

sprzątaczka


Jerzy Łysek

kierowca


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner