Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty Kościoła katolickiego, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym, papież od 16 X 1978, teolog i filozof.

    Od 1938 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim; był aktorem (Studio 39, Teatr Rapsodyczny). Podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie 1941–45 przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka w seminarium w Krakowie); 1946 przyjął święcenia kapłańskie; 1946–48 studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Od 1954 wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Wydziale Filozoficznym KUL, od 1956 — zastępca profesora i kierownik Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krakowski; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. 16 X 1978 kolegium kardynalskie podczas konklawe wybrało Karola Wojtyłę na papieża, jako pierwszego od 1523 nie-Włocha. Wybierając imię „Jan Paweł” nowy papież nawiązał do swoich poprzedników. Sensacją stało się wybranie kardynała z kraju pozostającego pod władzą komunistyczną. Jan Paweł II szybko wzbudził w świecie, i to nie tylko katolickim, dużą sympatię, ale również tajoną wrogość, której wyrazem była próba zamordowania go 13 V 1981 na placu św. Piotra w Rzymie przez Turka Ali Agcę. Jego mocodawcy pozostali nieznani. Ciężko ranny papież powrócił jednak do zdrowia. Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzowało otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagraniczne (104), mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój — orędzia na Światowy Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. Asyż 1986, Warszawa 1999), audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła II szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002). 24 XII 1999 uroczyście zainaugurował w Bazylice Św. Piotra obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 (zamknięte 6 I 2001). W 1993 został odznaczony Orderem Orła Białego; 2004 uhonorowany nagrodą Karola Wielkiego. 13 V 2005 papież Benedykt XVI wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, który trwał od 28 VI 2005 do 14 I 2011. 1 V 2011 Jan Paweł II został beatyfikowany, natomiast 27 IV 2014 r. kanonizowany.

    W uroczystości nadania imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, wziął udział osobisty sekretarz Jana Pawła II, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz.                                                                      
https://www.youtube.com/watch?v=W35-KyrF4VYW

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II                              red.  E. Śrubarczyk

             

https://www.youtube.com/watch?v=W35-KyrF4VYW

W poniedziałek 18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II od 11 lat patronuje naszej placówce. Przez Jego naukę kształtujemy postawy młodych ludzi, uczymy ich miłości, poświęcenia, oddania, poszanowania innego człowieka – tego wszystkiego, czego wymagał od nas Święty Papież.
W tym roku, rocznicy urodzin Patrona Szkoły nie będziemy obchodzić jak w poprzednich latach. Nie pójdziemy ze sztandarem do kościoła, nie będzie akademii. Jan Paweł II będzie jednak z nami jak zawsze - w naszych sercach.
Pamiętajmy o jego 100 rocznicy urodzin, przyłączmy się do inicjatywy “Okna dla Jana Pawła II” i na znak naszej pamięci udekorujmy okna naszych domów w poniedziałek 18 maja. Udekorujmy nasze okna, tak, jak robiliśmy to, kiedy Jan Paweł II odwiedzał naszą ziemię lub odchodził do domu Ojca. Wstawmy do okien obrazy oraz zdjęcia z wizerunkiem “naszego papieża”. Przyozdóbmy w kolory papieskie (żółty i biały) okna naszych domów. Wywieśmy flagi – niech będzie to znak naszej pamięci o wielkim Polaku. Dzięki temu pozostając w swoich domach, aktywnie możemy włączyć się w świętowanie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner