Egzamin zawodowy 


Harmonogram egz. czer-lip.2022 PP2017


Harmonogram egz. czerwiec-lipiec 2022-PP2019Harmonogram egz. styczen-luty 2022

 

1. Komunikat o pomocach 2017-cz.pisemna -PP2012_2017

2. Komunikat o pomocach 2017-cz.praktyczna -PP2012_2017

3. Komunikat o pomocach 2019-cz.pisemna -PP2019

4. Komunikat o pomocach 2019-cz.praktyczna -PP2019


Instrukcja organizacji i przeprowadzania EPKwZ i egzaminu zawodowego w zwiazku z wystepowaniem COVID


Instrukcja organizacji i przeprowadzania EPKwZ i EZ
w związku z występowaniem sytuacji epidemicznej w kraju oraz zagrożeniem COVID-19


Harmonogram egzaminów-czerwiec 2021-podstawa 2017


Harmonogram egzaminów-czerwiec 2021-podstawa 2019


Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2019


Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012_2017


Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2019


Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012_2017
Instrukcja dla zdających dot. organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego sesja styczeń-luty 2021


Komunikat o pomocach-cz.praktyczna -PP2012


Komunikat o pomocach-cz.pisemna -PP2012


Harmonogram egzaminów styczeń-luty 2021Instrukcja dla zdających dot. organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego

przybory pomocnicze-cz. pisemna

przybory pomocnicze-cz. praktyczna

                                       

   

Harmonogram egzaminów czerwiec-lipiec 2020


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017

Ze względu na zawieszenie zajęć szkolnych do 25 marca br. OKE w Jaworznie będzie przesyłać świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie  w terminie późniejszym.
Osoby które ukończyły KKZ, uczniów i absolwentów szkoły, którzy zdawali egzamin w sesji styczeń-luty 2020 r., prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną informacją dotyczącą wyników egzaminów i  odbioru świadectw.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zmianą organizacji pracy szkoły wszelkich informacji będziemy udzielać telefonicznie.

Danuta Laskowska          

tel. 692 47 00 75   

- informacja dla uczniów i absolwentów szkół

- infromacja dla osób, które ukończyły KKZ  


 

Harmonogram egzaminów styczeń-luty 2020

A. Uczniowie i absolwenci szkół

Wyniki egzaminu oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie będą do odbioru w szkołach w dniu 22 marca 2019 r. (piątek) w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.

Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego - zgłasza się do szkoły lub placówki, w której zdawał część praktyczną.

 

B. Absolwenci kursów kwalifikacyjnych i osoby przystępujące do egzaminu zawodowego eksternistycznie

Osoby, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie ukończenia kursów kwalifikacyjnych lub zdawały eksternistyczny egzamin zawodowy mogą odebrać wyniki oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie osobiście w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4 od dnia 22 marca 2019 r.

22 marca 2019 r.  (piątek) wydawanie wyników i świadectw odbywać się będzie w godz. 7.30 – 16.00.

Od 25 marca wyniki i świadectwa będą wydawane w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-15.00.

Ze względu na ochronę Państwa danych osobowych OKE w Jaworznie nie udziela informacji o wynikach egzaminu telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mailem).

Na pisemny wniosek zdającego wyniki i świadectwa zostaną wysłane pod wskazany adres przesyłką poleconą.

 

UWAGA:

Przypominamy, że zdający, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 i nie zdali całości  lub jednej z  części egzaminu  mają prawo złożyć deklaracje do ponownego przystąpienia do tego egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 w terminie od 22 do 29 marca 2019 roku.

informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 


Harmonogram przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego
 w sesji 1 styczeń – luty 2019:

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

 

1.

R.03-TA

(KKZ 11,

KKZ 12,

KKZ 13)

 

 

 

Test

(60 min.)

 

 

 

10.01.2019

 

 

10.00

 

1      

  (hala sportowa)

 

TA – 22

KKZ 11 – 26

KKZ 12 – 22

KKZ 13 – 23

 

RAZEM: 93

2.

RL.10

Test

(60)

10.01.2019

10.00

41

5

 

3.

 

M.01

 

Test

(60 min.)

 

10.01.2019

 

10.00

 

3

 

 

 

3

 

4.

 

M.02

R.06

R.16 z OKE

 

Test

(60 min.)

 

10.01.2019

 

12.00

 

3

 

 

M.02 – 1

R.06 – 21

R. 16 – 1

RAZEM: 24

 

5.

R.06

Test

(60 min.)

10.01.2019

12.00

5

1

 

5.

 

 

M.43

 

Test

(60 min.)

 

 

10.01.2019

 

14.00

 

1

(hala sportowa)

 

 

21

 

 

 

Harmonogram przeprowadzania części praktycznej* egzaminu zawodowego
 egzaminu w sesji 1 styczeń – luty 2019

 

L.p.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

Liczba zdających

 

1.

 

M.43

 

d

(120 min.)

 

09.01.2019

 

13.00

 

3         

 

18

 

2.

 

R.09

 

d

(120 min.)

 

09.01.2019

 

9.00

 

3

 

 

4

3.

RL.10

D

(120 min.)

09.01.2019

9.00

41

5

 

4.

 

R.06

 

 

 

 

d

(180 min.)

 

 

 

 

09.01.2019

 

 

 

 

 

13.00

 

2

 

 

R.06-22

 

 

 

 

5.

 

 

R.06

 

d

(180 min.)

 

09.01.2019

 

13.00

 

5

 

1

6.

R.03

w

(180 min.)

19.01.2019

9.00

2

5

7.

R.03

w

(180 min.)

19.01.2019

15.00

2

5

8.

R.03

w
 (180 min.)

20.01.2019

9.00

2

5

9.

R.03

w

(180 min.)

20.01.2019

15.00

2

5

10.

R.03

w               (180 min.)

21.01.2019

9.00

2

5

11.

R.03

w

(180min.)

21.01.2019

15.00

2

5

12.

R.03

w              (180 min.)

22.01.2019

9.00

2

5

13.

R.03

w                  (180 min.)

 

22.01.2019

15.00

2

5

14.

R.03

w              (180 min.)

02.02.2019

9.00

2

5

15.

R.03

w                 (180 min.)

02.02.2019

15.00

2

5

16.

R.03

w              (180 min.)

03.02.2019

9.00

2

5

17.

R.03

w                 (180 min.)

03.02.2019

15.00

2

5

18.

R.03

w              (180 min.)

04.02.2019

9.00

2

5

19.

R.03

w                  (180 min.)

04.02.2019

15.00

2

5

20.

R.03

w              (180 min.)

05.02.2019

9.00

2

5

21.

R.03

w                 (180 min.)

05.02.2019

15.00

2

5

22.

R.03

w              (180 min.)

06.02.2019

9.00

2

5

23.

R.03

w                  (180 min.)

06.02.2019

15.00

2

5

24.

R.03

w               (180 min.)

07.02.2019

9.00

2

2

25.

M.02

w                   (120 min.)

11.01.2019

8.00

1

2

** wpisać odpowiednio

                                                                          

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH:

CZEŚĆ PISEMNA link

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA  link

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O DOKUMENCIE TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM I NR PESEL ORAZ CZARNYM DŁUGOPISIE !!!! 

PROSZĘ O POJAWIENIE SIĘ NAJPÓŹNIEJ PÓŁ GODZINY PRZED EGZAMINEM !!!

 

 Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

wykaz materiałów pomocniczych w części praktycznej:

 

M.43

Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

R.06

Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

kalkulator prosty*

 

R.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kalkulator prosty*

 

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. 

\
  


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
ul. Krakowska 25, 42-439 Żarnowiec, tel.: 32 644 90 80, fax: (032)6473400, e-mail: zsr.zarnowiec@poczta.fm

Copyright by KRYSTIAN GRELA - wszelkie prawa zastrzeżone.

banner